אריה גולדין: חברה ציבורית

אריה גולדין: מה זה חברה ציבורית?

מנהל האתר אריה גולדין מסביר על חברה ציבורית/תאגיד. מוזמנים ללמוד והלכיר מושגי יסוד ומידע חשוב על הבורסה, שוק ההון והכלכלה בישראל.

אריה גולדין בורסה אריהנ גולדין שוק ההון

חברה היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים. הסיומת בע"מ מציינת בערבון מוגבל ומטרתה להעיד כי בעלי המניות של החברה אינם כפופים לחובותיה.

אריה גולדין בורסה אריהנ גולדין שוק ההון