אריה גולדין – על רשות ניירות ערך

אריה גולדין מסביר על הרשות לניירות ערך?

למה היא נחוצה, מה תפקידה, מי מנהל אותה? אריה גולדין, מנהל אתר בורסה פרו ווב, מסביר על הרשות לניירות ערך.

רשות ניירות ערך היא רשות סטטוטורית בישראל העוסקת בשמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. הרשות הוקמה ופועלת על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

אריה גולדין בורסה אריהנ גולדין שוק ההון

יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה רואי חשבון, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהל. הרשות ייסדה, יחד עם לשכת רואי חשבון בישראל, את המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ומשמשת שותפה שווה בו.

אריה גולדין בורסה אריהנ גולדין שוק ההון