בית השקעות

מה אתם יודעים על בתי השקעות?

קרלוס ששון רו"ח, מנהל אתר בורסה פרו ווב, מציג עובדות חשובות ומידע כללי על בתי השקעות. מוזמנים לקרוא ולהבין את המושגים.

בית השקעות הוא עסק העוסק בהשקעת כספי לקוחותיו בשוק ההון. שירותיו העיקריים של בית ההשקעות כוללים בדרך כלל את המרכיבים הבאים, כולם או חלקם: ניהול תיקי השקעות של לקוחותיו, ניהול קרנות נאמנות וקופות גמל וחיתום ניירות ערך. לצד השירותים הללו הנוגעים להשקעה עצמה, לרוב כולל בית השקעות גם שירותי ייעוץ השקעות, המעניקים ייעוץ ללקוחותיו בנושאי מיזוגים ורכישות.

אריה גולדין. שוק ההון. אריה גולדין מסחר

בבתי ההשקעות יש המנהלים גם חשבון נוסטרו, שהוא תיק השקעות של בית ההשקעות עצמו. מצב זה עלול ליצור ניגוד עניינים בין האינטרס של בית ההשקעות לזה של לקוחותיו. גם ניהול קרנות נאמנות עלול ליצור ניגוד עניינים, כאשר בית ההשקעות מעדיף השקעה בקרנות הנאמנות שלו.

מוזמנים להתעדכן בכתבות של קרלוס ששון רו"ח,, כאן וברחבי האתרי.

רו"ח קרלוס ששון . שוק ההון. מסחר. אתר הבנקים והבנקאות