רואה חשבון קרלוס ששון – שוק ההון

קרלוס ששון רואה חשבון – שוק ההון

רו"ח קרלוס ששון מסביר על שוק ההון

מה זה שוק ההון, מה אפשר לעשות בו? איפה הוא נמצא? קרלוס ששון רואה חשבון, מנהל אתר בורסה פרו ווב, מסביר על שוק ההון. קבלו מידע שימושי שעשוי לעזור לכם להכיר את העולמות הכלכלה והפיננסים.

קרלוס ששון רואה חשבון

שוק ההון הוא שוק פיננסי שבו קונים ומוכרים חובות לטווח ארוך (מעל שנה) או ניירות ערך מגובים בהון, המתחלק לשוק המניות ושוק האג"ח. תפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים. בניגוד לשוק כספי בו קונים ומוכרים חובות לטווח קצר. שוקי ההון מנתבים את העושר של החוסכים לאלה שיכולים להשתמש בו לטווח ארוך, כמו חברות או ממשלות המבצעות השקעות לטווח ארוך.

שוק ההון כולל מערכת מורכבת של בנקים, ברוקרים ומוסדות פיננסיים אחרים (חברות ביטוח קרנות הנאמנות וקופות הגמל), הקשורים ביניהם באמצעות מערכות תקשורת ממוחשבות ואחרות לצורך קיום אפקטיבי ויעיל של ענייניהם העסקיים. הבורסה לניירות ערך תופסת מקום מרכזי בשוק ההון והיא למעשה טבורו של השוק, אך שוק ההון עצמו רחב-היקף וחורג הרבה מעבר לפעילותה של הבורסה, מכאן שהעסקות בשוק הפיננסי נעשות הן בבורסה והן מחוצה לה.

רואה חשבון קרלוס ששון